نمایش دادن همه 2 نتیجه

لوازم اندازه گیری صنعتی و خانگی

از لوازم اندازه گیری صنعتی و ابزار های اندازه گیری صنعتی میتوان به نمونه های زیر اشاره کرد.

  • آمپر متر
  • آراس تی سنج
  • میگر
  • ارت سنج
  • صوت سنج
  • تستر ولتاژ
  • فازمتر فشار قوی
  • متر لیزری

لوازم اندازه گیری صنعتی

 

اندازه گیری و ابزار دقیق چیست ؟

مهندسی کنترل یکی از زیر شاخه های الکترونیک و مکانیک می باشد که مهندسی ابزار دقیق زیر مجموعه آن می باشد. با استفاده از تجهیزات اندازه گیری موجب کنترل کمیت های فیزیکی می شوند به همین جهت در صنایع مختلف

مثل : صنایع غذایی، صنایع دارویی، سیمان، نفت و گاز و پتروشیمی بسیار کاربرد خواهند داشت.